top of page

שובר מתנה

‏250 ₪

שובר מתנה לתכשיטי הבורג של המותג הבועט RUS2 //
כאן תוכלו לבחור את סכום המתנה ולשלוח ישירות למקבל המתנה או לעצמכם כי גם לכם מגיע //
ניתן לפנות אלינו ישירות להתאמה אישית של שובר המתנה //
...
שובר מתנה לתכשיטי הבורג של המותג הבועט RUS2 // כאן תוכלו לבחור את סכום המתנה ולשלוח ישירות למקבל המתנה או לעצמכם כי גם לכם מגיע // ניתן לפנות אלינו ישירות להתאמה אישית של שובר המתנה //

‏250 ₪
‏500 ₪
‏750 ₪
‏1,000 ₪
‏1,250 ₪
‏1,500 ₪
‏1,750 ₪
‏2,000 ₪
סכום אחר

תכשיטי בורג
ברגים
industrial jewelry

bottom of page